Forfatter: radeeven

  • Beskyttet: Materiale til gavebrev

    Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

  • Reell medvirkning

    Dette innlegget ble skrevet og lagt ut for å kunne forklare hva jeg mener når jeg snakker om «reell medvirkning», et tema som fortjener mer oppmerksomhet og bevissthet. Målet med medvirkning må være å gi reell innflytelse. Hvis ikke hadde det blitt kalt høringsrett eller noe annet. Her er den beste kilden jeg har til […]